Obsah

Informace ZŠ
učitelé a petsonál

...výchovně vzdělávací proces v ZŠ zabezpečují 5 pedagogických pracovníků.

 

Ředitelka Naděžda Bachtíková má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

Zástupkyně Mgr. Pavlína Beránková svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na  1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka, odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení.

Paní učitelka Mgr. Anna Bubeníková je vysokoškolsky vzdělaný pedagog pro I. stupeň ZŠ se specializací AJ. Je zapojena do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér.

Vychovatelka Eva Vlčková má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.. 

   V ZŠ se stará o úklid p. Jana Hartigová, o opravy p. Tomáš Hartig
   V MŠ vaří p. Věra Balková a pomáhá jí p. Jitka Labíková
   Školnicí v MŠ je paní Jitka Labíková
   Provozní školní jídelny je p. Monika Klimešová


Více zde: http://zscernydul.webnode.cz/zamestnanci/