Navigace

Obsah

Občanské sdružení
Spolek pro kostel Fořt

   Spolek pro kostel Fořt

24.12.2017 - Betlémské světlo pro kostel Fořt 

   Betlémské světlo

16.12.2017 - II. Vánoční koncert v kostele Fořt
v 17:00 hod, vystoupí amaterští umělci, děti ze ZŠ a navštíví nás i místní celebrita :) Zve Spolek pro kostel Fořt

Fotografie z II. Vánočního koncertu si můžete prohlédnout v odkaze: http://hartanet.rajce.idnes.cz/Zpivani_v_kostele_Fort_16.12.2017/
...Fotil pan Zdeněk Horák

   koncert

9.6.2017 - Noc v kostele ve Fořtu                                                                                   ...více viz příloha: Noc v kostele ve Fořtu

15.4.2017 - Jarní posezení s písničkou

   posezení s písničkou

24.12.2016 - Betlémské světlo pro kostel Fořt 
...více viz příloha: Betlémské světlo Fořt

17.12.2016 - I. Vánoční koncert v kostele Fořt

kostel Fořt 17.12.2016
V Sobotu 17. prosince 2016 se konal k naší velké poteše s neočekávaně hojnou účasti místních i přespolních návštěvníků I. Vánoční koncert v kostele Fořt, který již měl pro tuto akci instalována nová okna, aby chránili krásnou vnitřní výmalbu a samozřejmě také návštěvníky.  Všem děkujeme, svou návštěvou této akce podpořili úsilí našeho spolku uvést
kostel Fořt opět do adekvátní reprezentativní podoby.

vánoční koncert   kostel Fořt Vánoční koncert 1kostel Fořt Vánoční koncert 2
Poděkování sponzorům a pomocníkům akce

30.7.2016 se konala první akce Spolku pro kostel Fořt - "Hraní a zpívání v kostele"
...více viz. přiložený článek  "Hraní a zpívání ve fořteckém kostele 30.7.2016"

Kostel Fořt 30072016 foto 2Kostel Fořt 30072016 foto 4Kostel Fořt 30072016 foto 5Kostel Fořt 30072016 foto 6

Spolek pro kostel Fořt je založen!
V sobotu 16.4.2016 se uskutečnila ustavující schůze Spolku pro kostel Fořt, za účasti zakládajících členů: K. Bokové, J. Dutschke, J. Wirtha, JUDr. J. Mikše, R. Skřehota a Ing. Z. Krause.

Kostel Fořt 30072016 fotoKostel Fořt 30072016 foto 2
Předsedou spolku byl zvolen p. Roman Skřehot, dvěma místopředsedy JUDr. Jan Mikš a Ing. Zdeněk Kraus. Funkci tajemníka bude vykonávat Ing. Zdeněk Kraus.

Účelem spolku je:

 1. údržba, oprava, ochrana a využití kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice Fořt a jeho okolí;
 2. propagace kostela;
 3. podpora cestovního ruchu v části obce Fořt;
 4. navazování kontaktů a jejich udržování s původními obyvateli Fořtu a okolí a jejich potomky;
 5. ochrana přírody a krajiny.

Účel spolku naplňuje zejména činnostmi:

 1. získávání finančních prostředků na opravu, údržbu, ochranu, využití a propagaci kostela;
 2. získávání finančních prostředků na ochranu přírody a krajiny;
 3. financování opravy, údržby, ochrany, využití a propagace kostela,
 4. financování ochrany přírody a krajiny;
 5. poskytování pomoci při přípravě a průběhu obnovy, údržby, ochrany a využití kostela;
 6. spolupráce s dalšími subjekty;
 7. propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů;
 8. organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu;
 9. organizace veřejných sbírek;
 10. oslovování původních obyvatele a jejich potomků v zahraničí;
 11. účast při jednáních a řízeních s orgány veřejné správy.
   

Spolek je otevřený dalším zájemcům o členství.
Bližší informace o členství podá předseda spolku Roman Skřehot, e-mail:
skrehotr@seznam.cz,
nebo tajemník spolku Zdeněk Kraus, e-mail: zdenek.kraus@cernydul.cz.

...dokumenty ke stažení:    Spolek pro kostel Fořt - Stanovy spolku
                                           Spolek pro kostel Fořt - Přihláška pro fyzické osoby
                                           Spolek pro kostel Fořt - Přihláška pro právnické osoby


Info Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Z roku 1775 barokní kostel, původně pozdně renesanční kostel z roku 1606. (Byl zničen a znovu postaven.) Obnoven byl na počátku 20. století. Oltář je z roku 1780. Zařízení kostela je klasicistní a rokokové. Dobře je zachovalá i u původní výbalba interiéru. Ale bohužel od konce války chátral až do roku 2014, kdy jej převzal do péče Městys Černý Důl za účelem obnovy dominaty v obci a pro pořádání kůlturních akcí založen neziskový Spolek pro kostel Fořt. Pro obnovu kostela se již podařilo zajistit z dotačních grantů nový vrchol věže, nezbytné nové zakrtytí střechy, zasklení velkých oken kostela a dobrovolnými brigádami mnoho dalších drobných oprav a úprav.