Navigace

Obsah

Informace úřadu městyse
Granty a půjčky Městyse Černý Důl

 

GRANTOVÉ PROGRAMY ČERNÝ DŮL VYHLÁŠENÉ PRO ROK 2018:

 Městys Černý Důl PZŠ 2018 "Pastelkovné pro školní rok 2018/2019"
   Černý Důl Pastelkovné 2018 Zásady/Pravidla
   Černý Důl Pastelkovné 2018 Forlumář žádosti

 Městys Černý Důl PPRO 2018 "Pohřebné v roce 2018"
   Černý Důl Pohřebné 2018 Zásady/Pravidla
   Černý Důl Pohřebné 2018Formulář žádosti

 Městys Černý Důl KaS 2018 "Kultura, Sport, Volnočasové akt. v roce 2018"
   Černý Důl Podpora KaS 2018 - Zásady/Pravidla
   Černý Důl Podpora KaS 2018 - Formulář žádosti
   Černý Důl Podpora KaS 2018 - Formulář závěrečná zpráva


Městys Černý Důl - Finanční dary                                                                                            
   Vyúčtování finančního daru - Závěrečná zpráva Finančního daru