Obsah

Informace úřadu městyse
Formuláře a tiskopisy ke stažení

Místní vyhlášky Úřadu městyse Černý Důl
 - pro Užívání veřejného prostrantví,  pro Ohlášení / Změna Držení psa
 - pro Ohlášení a vyučtování poplatků z ubytovací kapacity

Žádosti a formuláře v rámci Úřadu městyse Černý Důl
 - pro získání povolení v rámci silničního správního úřadu městyse

 - pro Získání finační podpory městyse (pastelkovné, pohřebné..)
 - pro Objednání služeb např. zimní údržba apod.
Obvodní stavební úřad pro obce Rudník a Černý Důl
 - Stavební úřad Rudníku: 499 629 351, stavebni@rudnik.cz, www.rudnik.cz
 - pobočka stavebního úřadu Rudnik v Černém Dole č.p. 48
Správa Krkonošského národního parku
 - pro Kácení dřevin mimo les,
pro Půdní fond, pro Podání žádosti u Správy KRNAP
 - pro Povolení k vjezdu vozidel na území ochrany KRNAP - zde elektronické získání z www
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
 - příslušné tiskopisy naleznete na:  www.cuzk.cz

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#