Obsah

Informace úřadu městyse
Obecně závazné vyhlášky Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.2/2016 - Užívání veřejného prostranství:  OZV 02-2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2016 - Noční klid:
OZV 01/2016 Vyhláška Městyse Černý Důl - Noční klid

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2015 - Odpady:
OZV 01/2015 - Vyhláška Městyse Černý Důl o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.2/2012 - Poplatky veřejné prostrantsví:
OZV 02/2012 - Vyhláška Poplatky užívání veřejného prostranství Černý Důl
- Černý Důl Formulář Ohlášení užívání veřejného prostranství
- Černý Důl Formulář Změna v užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2012 - Daň z nemovitosti:
OZV 01/2012 - Vyhláška Daň z nemovitosti Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.4/2011 - Poplatek z ubytovací kapacity:
OZV 04/2011 - Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Změna ubytovací kapacity
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Povinnosti poplatku z ubytovací kapacity
- Černý Důl Formulář - Vyúčtování Poplatků z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.3/2011 - Poplatek za rekreační pobyt:
OZV 03/2011 - Vyhláška O místním poplatku za rekreční / lázeňský pobyt
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Změna rekereační / lázeňský pobyt
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Povinnosti poplatku rekreační / lázeňský pobyt
- Černý Důl Formulář - Vyúčtování Poplatků za rekreační / lázeňský pobyt

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.2/2011 - Poplatek ze psů:
OZV 02/2011 - Vyhláška o Místních poplatcích ze psů
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Povinnosti poplatků z držení psa
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Změny držení psa

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.2/2005 - Požární řád:
OZV 02/2005 - Vyhláška Požární řád městyse Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.3/2005 - Požární ochrana při akcích:
OZV 03/2005 - Vyhláška Požární ochrana při akcích Černý Důl
OZV 03/2005 - Vyhláška Požarní ochrana při akcích Černý Důl - Příloha

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#