Obsah

Informace Úřadu městyse Černý Důl
Závěrečné účty / audity

...zde naleznete dokumenty v rámci Závěrečných účtů Městyse Černý Důl
   a Základní školy / Mateřské školy Černý Důl v Čisté v Krkonoších

   - Závěrečný účet Městyse Černý Důl - rok 2017

    - Závěrečný účet Městyse Černý Důl - rok 2016
    - Závěrečný účet Městyse Černý Důl - rok 2015
    - Závěrečný účet Městyse Černý Důl - rok 2014
    - Závěrečný účet ZŠ / MŠ Černý Důl - rok 2014
    - Závěrečné účty Městyse a Zš / Mš ČD - starší období

Závěrečný účet Městyse ČD 2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 Staženo: 13x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Zpráva přezkoumání hospodaření Staženo: 10x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 11x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Rozvaha Staženo: 12x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 12x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Příloha Staženo: 12x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 12x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - ZŠ účetní uzávěrka Staženo: 11x | 13.09.2018

Závěrečný účet Městyse ČD 2016

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 Staženo: 91x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Audit Staženo: 83x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Výkaz rozpočtu Staženo: 83x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Rozvaha Staženo: 73x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisků a ztrát Staženo: 80x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Příloha Staženo: 66x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - Inventurizace Staženo: 86x | 28.06.2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2016 - ZŠ účetní úzávěrka Staženo: 81x | 28.06.2017

Závěrečný účet Městyse ČD 2015

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2015 Staženo: 155x | 10.06.2016

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2015 - Audit Staženo: 131x | 10.06.2016

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2015 - Příloha Staženo: 109x | 10.06.2016

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2015 - Rozvaha-Bilance Staženo: 111x | 10.06.2016

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#