Obsah

Závěrečný účet Městyse ČD 2019

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2019 Staženo: 16x | 26.06.2020

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 24x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 21x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 26x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Inventury závěrečná zpráva Staženo: 22x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 21x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 23x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2019 Staženo: 19x | 27.05.2020

Závěrečný účet Městyse ČD 2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 Staženo: 89x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Zpráva přezkoumání hospodaření Staženo: 87x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 85x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Rozvaha Staženo: 81x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 76x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Příloha Staženo: 84x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 89x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - ZŠ účetní uzávěrka Staženo: 85x | 26.06.2019

Závěrečný účet Městyse ČD 2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 137x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Příloha Staženo: 138x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 139x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - ZŠ účetní uzávěrka Staženo: 149x | 13.09.2018

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#