Obsah

Závěrečný účet Městyse ČD 2020

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2020 Staženo: 20x | 23.06.2021

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 42x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 26x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 30x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 26x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 87x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 29x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Příloha 2020 Staženo: 88x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Rozvaha 2020 Staženo: 89x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Výkaz zisku a ztráty 2020 Staženo: 79x | 12.05.2021

Závěrečný účet Městyse ČD 2019

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2019 Staženo: 77x | 26.06.2020

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 103x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 90x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 97x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Inventury závěrečná zpráva Staženo: 93x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 93x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 94x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2019 Staženo: 92x | 27.05.2020

Závěrečný účet Městyse ČD 2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 Staženo: 165x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Zpráva přezkoumání hospodaření Staženo: 164x | 26.06.2019

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#