Obsah

Informace úřadu městyse
Připravované
projekty v městysi Černý Důl

 

projekt Chodník mezi ZŠ a MŠ Čistá v Krkonoších
  příloha - Průvodní zpráva
  příloha - Katastrální situační výkres
  příloha - Situace pozemní komunikace
  příloha - Tabulka záborů

projekt Chodník u č.p. 50 Čistá v Krkonoších
 
 příloha - Průvodní zpráva
  příloha - Katastrální situace
  příloha - Polohový a vytyčovací výkres

projekt Regenerace hřbitova Černý Důl:
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - dokumentace
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - kompoziční studie
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - prespektiva hlohy

projekt Cyklostezka z Lánova do Čisté v Krkonoších:         
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 1
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 2
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 3

projekt Kanalizace nad Miletou Černý Důl:
 příloha - Smlouva na přípojky (územní souhlas územní rozhodnutí) - vzor
 příloha - Dopis vlastníkům nad Miletou
 příloha - Technická zpráva
 příloha - Katastrální situační výkres
 příloha - projekt Kanalizace nad Miletou - Informace
 příloha - projekt Kanalizace nad Miletou - Výkres

projekt Kanalizace a ČOV Čistá v Krkonoších:
 příloha - Smlouva na přípojky (územní souhlas územní rozhodnutí) - vzor
 příloha - Dopis vlastníkům Čistá + ČD
 příloha - Souhrnná technická zpráva
 příloha - Katastrální situační výkres 1
 příloha - Katastrální situační výkres 2 
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Informace
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 1
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 2
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 3
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 4
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 5

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#