Obsah

Publicita 3Informace úřadu městyse
Projekty Černý Důl v realizaci

 

projekt 2018 - "Kanalizace Černý Důl a ČOV Čistá v Krkonoších:

List kanalizační přípojky - oznámení 2

Publicita - 4

Publicita - 3

Publicita - 2

Publicita - 1

Stavba kanalizace - informační zpráva č.7 - 30.7.2018

Stavba kanalizace - informační zpráva č.6 - 11.07.2018

Stavba kanalizace - informační zpráva č.5 - 24.05.2018

Stavba kanalizace - informační zpráva č.4 - 11.5.2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.1 - 8. 3. 2018

Stavba kanalizace - informační zpráva č.2 - 6.4.2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.3 - 16.4.2018

Nabídka realizace kanalizačních přípojek
Vzorové uložení potrubí
Vzorový výkres revizní šachty
Vzorová kanalizační přípojka
Vzorová tlaková kanalizační přípojka
Vzorová tlaková přípojka s dvoučerpadlovou jímkou
Vzorový výkres křížení toku

 příloha - Smlouva na přípojky (územní souhlas územní rozhodnutí) - vzor
 příloha - Dopis vlastníkům Čistá + ČD
 příloha - Souhrnná technická zpráva
 příloha - Katastrální situační výkres 1
 příloha - Katastrální situační výkres 2 
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Informace
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 1
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 2
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 3
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 4
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 5

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#