Obsah

Informace úřadu městyse
Projekty Černý Důl v realizaci

 

projekt 2018 - "Kanalizace a ČOV Černý Důl"

A "Kanalizace nad Miletou"

 příloha - Smlouva na přípojky (územní souhlas územní rozhodnutí) - vzor
 příloha - Dopis vlastníkům nad Miletou
 příloha - Technická zpráva
 příloha - Katastrální situační výkres
 příloha - projekt Kanalizace nad Miletou - Informace
 příloha - projekt Kanalizace nad Miletou - Výkres
 

B "Kanalizace + ČOV"

příloha - Souhrnná technická zpráva
 příloha - Katastrální situační výkres 1
 příloha - Katastrální situační výkres 2 
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Informace
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 1
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 2
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 3
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 4
 příloha - projekt Kanalizace a ČOV Čistá - Situace 5

C "Informace pro občany"

List kanalizační přípojky

Stavba kanalizace - informační zpráva č.8 - 04.10.2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.7 - 30. 7. 2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.6 - 11. 7. 2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.5 - 24. 5. 2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.4 - 11. 5. 2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.1 - 8. 3. 2018

Stavba kanalizace - informační zpráva č.2 - 6. 4. 2018
Stavba kanalizace - informační zpráva č.3 - 16. 4. 2018

 Nabídka realizace kanalizačních přípojek
 Vzorové uložení potrubí
 Vzorový výkres revizní šachty
 Vzorová kanalizační přípojka
 Vzorová tlaková kanalizační přípojka
 Vzorová tlaková přípojka s dvoučerpadlovou jímkou
 Vzorový výkres křížení toku

 příloha - Smlouva na přípojky (územní souhlas územní rozhodnutí) - vzor
 příloha - Dopis vlastníkům Čistá + ČD

D "Publicita"

Publicita - 5 / Publicita - 4 / Publicita - 3 / Publicita - 2 / Publicita - 1

#
#
#
#
#
#
#
#
#