Obsah

Informace ORP Vrchlabí
Strategie na období 2015-2024

...Strategie území správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti.
 

 ....zde ke stažení dokument:    Strategie ORP Vrchlabí 2015 - 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#