Obsah

Informace MŠ
učitelé a petsonál

...výchovně vzdělávací proces v MŠ zabezpečují 3 učitelky.

 

vedoucí učitelka:    paní Eva Šinkorová

učitelka:                      paní Ivana Dvořáková
- je učitelka s dlouholetou praxí

učitelka:                      paní Milana Sahánková
- si v červnu 2015 doplnila pedagogické vzdělání

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#