Obsah

Informace ZŠ
učitelé a petsonál

...výchovně vzdělávací proces v ZŠ zabezpečují 5 pedagogických pracovníků.

 

Ředitelka Naděžda Bachtíková má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

Zástupkyně Mgr. Pavlína Beránková svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na  1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka, odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení.

Pan učitel Jan Šafránek mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací na Aj. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/
mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/
mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/

Vychovatelka Eva Vlčková má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.. 

   V ZŠ se stará o úklid pí. Magdalena Papoušková, o opravy p. Tomáš Hartig
      Provozní školní jídelny je pí. Monika Klimešová

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#