Obsah

Klub důchodců

Klub důchodců

občanské sdružení
Klub důchodců
Černý Důl

Informace:

Klub důchodců sdružuje občany důchodového věku a invalindní důchodce. Je velmi aktivní, každý týden se koná přinejmenším společná schůze v klubovně. Scházíme se jednou týdně v klubovně Úřadu městyse Černý Důl, sdílíme radosti i starosti jednotlivých členů. Pořádáme beseda se zajímavými lidmi, s odborníky i poradci. Jezdíme na zájezdy, pořádáme vycházky a výlety. Spolupracujeme i na pořádání větších akcí, např.: Rozsvícení vánočního stromu v Černém Dole, Dny městyse Černý Důl, Výroba Velikonočních dekorací a další.
   vánoční strom 2014Velikoční dekorace

kontakty o.s. Klub důchodců Černý Důl

adresa:    přízemí budovy úřadu městyse 543 44 Černý Důl 48
e mail:     klubduchodcu@cernydul.cz
telefon:   předseda KDČD - Alena Luštincová 605 479 484

fotografie:

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#