Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Občanské sdružení
Spolek pro kostel Fořt

   Spolek pro kostel Fořt

ROK 2019

foto

ROK 2018

24.12.2018- Betlémské světlo pro kostel Fořt 

Betlémské světlo

15.12.2018 - III. Vánoční koncert

III Vánoční koncert

Dar kostelu ve Fořtě
Děkujeme srdečně panu Josefu Šourkovi za věnování pěti obrazů s náboženským motivem do fořteckého kostela.
Církev si předtím, než kostel v r. 2007 věnovala obci, odvezla mimo jiné i obrazy křížové cesty, po kterých stěny interiéru zejí prázdnotou. Věnované obrazy tak po určitém zrestaurování trochu zaplní tato prázdná místa.

Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková

obraz

Nová lípa u kostela
V sobotu 24. 11. 2018 byla na severní straně kostela ve Fořtě vysazena mladá lípa. Jednak jako náhrada za tu starou skácenou, jednak, ač výsadbu nedoprovázela žádná oslava, jako malý příspěvek ke 100 letům republiky (a 244 letům kostela).
V této akci mají prsty hned dva spolky - zorganizování měl na starosti Spolek pro kostel Fořt a platbu spolek Klíč. Místo bylo vybráno po dohodě s panem starostou p. Pánkem, předsedou Romanem Skřehotem, zahradníkem p. Donátem a kvůli vyhrnování i s Pavlem Krausem.
Pařez po více než stoleté předchůdkyni vyklučil pan Joachim Dutschke. Stromek bohužel nemohl být zasazen na tomto původním místě, protože by byla ohrožena houbovými chorobami. Bude mít kuželovitou korunu a bude každoročně upraven odborným řezem.
Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným a nezbývá než si přát, aby se lípě dařilo a ve zdraví přečkala svou první zimu a všechny další.

Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková

lípa

Posezení u kostela
...více viz. příloha: Posezení u kostela

foto

18.6.2018 - Návštěva fořteckého kostela
...více viz. příloha: Návštěva v kostele

setkání

25.5.2018 - Noc v kostele    
...více viz. příloha: Noc v kostele

21.4.2018 - Jarní úklid kostela
... více viz. příloha: Úklid kostela

foto 1

foto 2

ROK 2017

24.12.2017 - Betlémské světlo pro kostel Fořt 
Betlémské světlo - Ohlédnutí za akcí - článek

   Betlémské světlo

16.12.2017 - II. Vánoční koncert
v 17:00 hod, vystoupí amaterští umělci, děti ze ZŠ a navštíví nás i místní celebrita :) Zve Spolek pro kostel Fořt

II. Vánoční koncert - Ohlédnutí za akcí - článek
Poděkování

Fotografie z II. Vánočního koncertu si můžete prohlédnout v odkaze: http://hartanet.rajce.idnes.cz/Zpivani_v_kostele_Fort_16.12.2017/
...Fotil pan Zdeněk Horák

   koncert

9.6.2017 - Noc v kostele ve Fořtu                                                                                   ...více viz příloha: Noc v kostele ve Fořtu

15.4.2017 - Jarní posezení s písničkou

   posezení s písničkou

ROK 2016

24.12.2016- Betlémské světlo pro kostel Fořt 
...více viz příloha: Betlémské světlo Fořt

17.12.2016 - I. Vánoční koncert v kostele Fořt

kostel Fořt 17.12.2016
V Sobotu 17. prosince 2016 se konal k naší velké poteše s neočekávaně hojnou účasti místních i přespolních návštěvníků I. Vánoční koncert v kostele Fořt, který již měl pro tuto akci instalována nová okna, aby chránili krásnou vnitřní výmalbu a samozřejmě také návštěvníky.  Všem děkujeme, svou návštěvou této akce podpořili úsilí našeho spolku uvést
kostel Fořt opět do adekvátní reprezentativní podoby.

vánoční koncert   kostel Fořt Vánoční koncert 1kostel Fořt Vánoční koncert 2
Poděkování sponzorům a pomocníkům akce

30.7.2016 - se konala první akce Spolku pro kostel Fořt - "Hraní a zpívání v kostele"
...více viz. přiložený článek  "Hraní a zpívání ve fořteckém kostele 30.7.2016"

Kostel Fořt 30072016 foto 2Kostel Fořt 30072016 foto 4Kostel Fořt 30072016 foto 5Kostel Fořt 30072016 foto 6

Spolek pro kostel Fořt je založen!
V sobotu 16.4.2016 se uskutečnila ustavující schůze Spolku pro kostel Fořt, za účasti zakládajících členů: K. Bokové, J. Dutschke, J. Wirtha, JUDr. J. Mikše, R. Skřehota a Ing. Z. Krause.

Kostel Fořt 30072016 fotoKostel Fořt 30072016 foto 2
Předsedou spolku byl zvolen p. Roman Skřehot, dvěma místopředsedy JUDr. Jan Mikš a Ing. Zdeněk Kraus. Funkci tajemníka bude vykonávat Ing. Zdeněk Kraus.

Účelem spolku je:

 1. údržba, oprava, ochrana a využití kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice Fořt a jeho okolí;
 2. propagace kostela;
 3. podpora cestovního ruchu v části obce Fořt;
 4. navazování kontaktů a jejich udržování s původními obyvateli Fořtu a okolí a jejich potomky;
 5. ochrana přírody a krajiny.

Účel spolku naplňuje zejména činnostmi:

 1. získávání finančních prostředků na opravu, údržbu, ochranu, využití a propagaci kostela;
 2. získávání finančních prostředků na ochranu přírody a krajiny;
 3. financování opravy, údržby, ochrany, využití a propagace kostela,
 4. financování ochrany přírody a krajiny;
 5. poskytování pomoci při přípravě a průběhu obnovy, údržby, ochrany a využití kostela;
 6. spolupráce s dalšími subjekty;
 7. propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů;
 8. organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu;
 9. organizace veřejných sbírek;
 10. oslovování původních obyvatele a jejich potomků v zahraničí;
 11. účast při jednáních a řízeních s orgány veřejné správy.
   

Spolek je otevřený dalším zájemcům o členství.
Bližší informace o členství podá předseda spolku Roman Skřehot, e-mail:
skrehotr@seznam.cz,
nebo tajemník spolku Zdeněk Kraus, e-mail: zdenek.kraus@cernydul.cz.

...dokumenty ke stažení:    Spolek pro kostel Fořt - Stanovy spolku
                                           Spolek pro kostel Fořt - Přihláška pro fyzické osoby
                                           Spolek pro kostel Fořt - Přihláška pro právnické osoby


Info Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Z roku 1775 barokní kostel, původně pozdně renesanční kostel z roku 1606. (Byl zničen a znovu postaven.) Obnoven byl na počátku 20. století. Oltář je z roku 1780. Zařízení kostela je klasicistní a rokokové. Dobře je zachovalá i u původní výbalba interiéru. Ale bohužel od konce války chátral až do roku 2014, kdy jej převzal do péče Městys Černý Důl za účelem obnovy dominaty v obci a pro pořádání kůlturních akcí založen neziskový Spolek pro kostel Fořt. Pro obnovu kostela se již podařilo zajistit z dotačních grantů nový vrchol věže, nezbytné nové zakrtytí střechy, zasklení velkých oken kostela a dobrovolnými brigádami mnoho dalších drobných oprav a úprav.

#
#
#
#
#
#
#
#
#