Obsah

Informace
Dubová alej
Čistá v Krkonoších

V místní části Černého Dolu v Čisté v Krkonoších proběhla v roce 2005 výsadba na tzv. dubové cestě,  kde  bylo  vysazeno  celkem  42  dubů  letních. 
Duby  byly  z části  hrazeny  společností  MARKID Trutnov, s.r.o., jako náhradní výsadby za povolené kácení jiných dřevin, částečně z prostředků občanů, kteří si mohli zakoupit a sami i vysadit „svůj“ dub na dubové cestě a částečně z prostředků městyse. Tato  veřejná  akce  měla  za  cíl  obnovit  alej  na  dubové  cestě,  kde  se  nachází  i  památné  duby.   Dosazování dalších dubů probíhá i nadále. V budoucnosti by mělo dojít k vyhlášení této dubové cesty za významný krajinný prvek.

Cista v Krkonoších - DubovaAlej - foto1

Cista v Krkonoších - DubovaAlej - foto2Cista v Krkonoších - DubovaAlej - foto3

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#