Obsah

Úřadu městyse Černý Důl
Veřejné zakázky - dokumenty

...smlouvy k realizovaným veřejným zakázkám malého rozsahu nad 500 tisíc Kč

    veřejná zakázka Traktor             - kupní smlouva - traktor         
    veřejná zakázka Hasičský DA      - smlouva Auto Trutnov
    veřejná zakázka Hasičská CAS   - smlouva Kobit
    veřejná zakázka Kanalizace        - smlouva ERV (manažer projektu)
                                                             - smlouva ERV (technický dozor)
    veřejná zakázka Kostel Fořt        - smlouva Teslice
    veřejná zakázka Sběrný Dvůr     - smlouva Some
    veřejná zakázka Cvrkalov            - smlouva Repare

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#