Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

16. Zasedání Zastupitelstva

16. Zasedání ZastupitelstvaPozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva městyse Černý Důl dne 28.1.2016

Úřad městyse Černý Důl, 21. 1. 2016 Zobrazit více

ČD - Nabídka pronájmu

ČD - Nabídka pronájmuSoukromá komerční* inzerce: Nabídka pronájmu bytu 2+1 v Černém Dole

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU 2+1 (80m2) V ČERNÉM DOLE
Jedná se o pronájem bytu v 2 NP ke kterému přísluší také zahrada a dílna.
Byt je vybaven kuchyňskou linkou, el. sporákem a troubou, lednicí.
Ohřev teplé vody a vytápení zajišťuje kombinovaný kotel na plyn.
Cena za pronájem bytu 4000Kč měsíčně.

SKI Vanicek 13012016 foto 1SKI Vanicek 13012016 foto 2

      Další bližší informace k uvedené inzerci lze získat
      výhradně jen u inzerenta na uvedených kontaktech.

Soukromou inzerci zveřejňuje:     Michal Vaníček
Kontakty na inzerenta:                   telefon:   604 347 904
                                                           
e-mail:    vanicek-michal@centrum.cz

 


 

* v současnosti platí pro soukromou inzerci do odvolání zkušební provoz
* Pravidla pro zveřejnění soukromé komerční inzerce na www.cernydul.cz:

A) Soukromá inzerce na www.cernydul.cz je koncipována jako nenárokovatelná forma nadstandardní podpory místních aktivit za adekvátních podmínek garantujících rovný přístup a možnosti všem dotčeným. Zveřejnění soukromé / komerční inzerce na www.cernydul.cz lze za splnění těchto podmínek a úhrady stanovené paušální částky (viz. čl. B) jako finanční spoluúčast inzerenta na krytí nákladů spojených se zajištěním inzerce a s provozem www včetně náležitostí s tím souvisejících a to v daném rozsahu, formě a délce zadané soukromé inzerce (viz. čl. C).

B) Pro soukromou komerční inzerci na www.cernydul.cz (v rozsahu dle čl. C) je stanovena Úřadem městyse Černý Důl paušální úhrada ve výši 1.) 150Kč s DPH 21% za zajištění inzerce v délce 14ti dní a méně. Na žádost inzerenta lze dobu inzerce prodloužit a to s úhradou ve výši 2.) 10Kč s DPH 21% za každý další započatý den, maximálně však na dobu celkem 30 dní. Úprava obsahu již probíhající inzerce na žádost inzerenta je možná s vyúčtováním úhrady nákladů ve výši 3.) 100Kč s DPH 21%.
Zadání, sjednání rozsahu a úhradu soukromé inzerce lez provést v provozní době na Informačním Centru Černý Důl. Úhrada je splatná inzerentem v den sjednání inzerce (jenž je považován za den zahájení inzerce) a to ve výši odpovídající sjednanému rozsahu dle 1.) + 2.) +3.).  V případě že inzerent ukončí zveřejnění inzerce dříve či je ukončena z důvodu závadného (nepravdivého) obsahu, případně přerušeno její zveřejnění na písemnou žádost třetí strany či technickou poruchou, nevzniká inzerentovi nárok na vrácení poměrné části úhrady za dobu, pro kterou byla sjednána, ale nebyla z uvedených důvodů zveřejněna.

C) Pro soukromou komerční inzerci na www.cernydul.cz je za rovnocenných podmínek všem zúčastněným stanoven prostor a forma zveřejnění v rozsahu 1 foto, text o délce max. 100 znaků, kontaktní údaje inzerenta (povinné - jméno a příjmení, telefon, e-mail) a případně nezbytné upřesňující údaje. Za inzerci je ve všech ohledech plně odpovědný inzerent, který musí dodat obsah v také formě, provedení, kvalitě a termínu, který nejsou s ničím v rozporu. Provozovatel www (Městys Černý Důl) neodpovídá v žádném ohledu za obsah soukromé inzerce, kterou však může bez nároku náhrady odmítnout zveřejnit je-li v rozporu se zákonnými či etickými normami. Zveřejnění inzerce lze pozastavit, je-li podezření z hrozící škody na majetku nebo dobrém jménu. Inzerci lze pozastavit také na základě písemné žádosti třetí strany, která tím však na sebe bere za toto odpovědnost vůči nárokům náhrady inzerenta.

D) Zveřejnění soukromé inzerce lze odmítnout, pokud to provozní či technické důvody neumožňují. Provozovatel www Městys Černý Důl není odpovědný za výpadky zveřejnění inzerce v případech poruchy, zásahu vyšší moci či nezaviněné události, která ovlivnila technický, provozní či právní stav znemožňující běžný provoz nebo chod úřadu městyse. Městys Černý Důl pověřuje zajištěním a zúčtováním náležitostí soukromé inzerce na www.cernydul.cz, dle stanovených pravidel, pracovníky Informačního Centra Černý Důl, kteří o tom vedou evidenci dle příslušných norem. Ve sporných či neodkladných případech řeší věc Úřad městyse Černý Důl, který je v rámci jeho statutu rozhodujícím a jediným pravomocným orgánem v rámci jeho organizačního řádu
a ustanovení příslušných zákonných norem řídících jeho organizační subjektivitu. Úřad městyse Černý Důl si vyhrazuje právo na případné průběžné změny těchto pravidel pro zveřejnění soukromé komerční inzerce na www dle aktuálních podmínek či dle nařízení nadřízených orgánů nebo na doporučení z provozu od pověřených osob. Povinnosti vyplývajících ze zákonných norem ČR se vztahují na úpravu těchto pravidel ve všech ohledech automaticky a to vždy k datu kdy je uvedena v platnost.

           Bližší info o možnostech soukromé inzerce lze získat na Informačním Centru Černý Důl


Soukromá / komerční inzerce, 13. 1. 2016 Zobrazit méně

INFO Kotlíkové dotace

INFO Kotlíkové dotaceDotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

Královehradecký krajský úřad, 12. 1. 2016 Zobrazit více

V Černém Dole se lyžuje

V Černém Dole se lyžujeSkiareál v Černém Dole zahájil v úterý 5.1.2016 provoz.

Správce Webu, 5. 1. 2016 Zobrazit více

INFO Padělané bankovky

INFO Padělané bankovkyInfo Policie ČR Vrchlabí

Iva Zaplatílková, 4. 1. 2016 Zobrazit více

Technické prohlídky

Technické prohlídkySTK sněžných skútrů v Černém Dole

Městys Černý Důl , 4. 1. 2016 Zobrazit více

15. ZmČD Usnesení

15. ZmČD UsneseníUsnesení z konání 15. Zastupitelstva městyse Černý Důl

Úřad městyse Černý Důl, 21. 12. 2015 Zobrazit více

ÚmČD - provozní doba 2015

ÚmČD - provozní doba 2015Úřední hodiny pro styk s veřejností na Úřadu městyse Černý Důl a informace o aktuálním omezení provozu.

Úřad městyse Černý Důl, 21. 12. 2015 Zobrazit více

14. ZmČD Usnesení

14. ZmČD UsneseníUsnesení z konání 14. Zastupitelstva městyse Černý Důl

Úřad městyse Černý Důl, 29. 11. 2015 Zobrazit více

Změna kontaktu ÚmČD

Změna kontaktu ÚmČDTechnická změna kontaktního e-mailu Úřadu městyse Černý Důl

Úřad městyse Černý Důl, 25. 11. 2015 Zobrazit více

Stránka