Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

Městys ČD - Záměr směny dílu "a" z ppč. 640/8 v k.ú. Černý Důl

V souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ( obecní zřízení)  zveřejňuje Městys Černý Důl tento návrh:

ZÁMĚR SMĚNY dílu „a“ o výměře 595 m2, který vznikl z původní ppč. 640/8, ostatní plocha o výměře 990 m2 v k.ú. Černý Důl, za ppč. 250/14, trvalý travní porost o výměře 595 m2, která vznikla z původní ppč. 250/1, trvalý travní porost o výměře 59124 m2 v k.ú. Černý Důl, viz grafická příloha: Záměr směny Černý Důl

Datum sejmutí: 15. 7. 2022 Zodpovídá: Iva Augustinová