Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

Finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty v roce 2021

Informace

Nyní lze žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu v roce 2021

V letošním roce je opět možné žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty. Tento příspěvek je určen na podporu cenných lučních společenstev a jeho zdrojem je Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

Nově je tato finanční podpora dostupná i pro žadatele s menší výměrou lučního porostu – je možné žádat na podporu porostů
o výměře 0,3–5 ha (3 000–50 000 m2).
Příspěvek nelze kombinovat s příspěvky z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství. 

Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, ať už se jedná o seč s úklidem travní hmoty nebo pastvu. Za seč není považováno mulčování. Za nežádoucí je považováno i mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty; a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich vysoké úmrtnosti. Jelikož někteří žadatelé tento posledně jmenovaný způsob péče o luční porosty stále využívají, budou roky 2021–2022 přechodným obdobím, kdy bude tento způsob péče ze strany Správy KRNAP ještě tolerován. Od roku 2023 již nebude mulčování s následným vyhrabáním podporovaným opatřením a nebude možné na ně čerpat finanční příspěvek.
Podrobnější informace jsou uvedeny v „Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma 
zveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/uredni-deska/.

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do ortofotomapy (leteckého snímku) na Správě KRNAP.

Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek v loňském roce, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou či e-mailem. Ti tento formulář zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností či nepřesností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka.
Všichni stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna.

Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde provedou s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek.
Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. května.
Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit, a to telefonicky nebo e-mailem.

Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí. 

Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května 2021.
 

Odkaz:
https://www.krnap.cz/aktuality/tz-nyni-lze-zadat-o-financni-prispevek-na-peci-o-trvale-travni-porosty-z-programu-pece-o-krajinu/

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

 

Bližší informace:

Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP

tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

Ing. Lenka Vrbková, tel.: +420 605 321 990, lvrbkova@krnap.cz

Mgr. Andrea Svobodová, tel.: +420 499 456 316, asvobodova@krnap.cz

Datum vložení: 16. 4. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2021 0:00
Autor: Iva Augustinová

Občan

REALIZACE PROJEKTU

kanalizace odkaz

CHCI ZASÍLAT INFO

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

navštěvníků www

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů