Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

novinky na webu

REALIZACE PROJEKTU

kanalizace odkaz

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 9. 2021

Svátek

Svátek má Jonáš

Foto Černý Důl

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ochrana osobních údajů
GDPR Městys Černý Důl

GDPR - General Data Protection Regulation

Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl, IČO: 00277720, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  • Pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů.
  • Na základě souhlasu.
  • Na základě oprávněného zájmu správce.

2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO),
byl pro naši organizaci jmenován Bc. Adam Ondrášek,
email: on-poradenstvi@email.cz, tel: +420 736 282 323

2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
      které budou mít povahu:
      a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu
           nebo výmaz, popřípadě omezení,
      b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva
           na přenositelnost údajů,
     dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem
     odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
     Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu.
     Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření
      v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,
      Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
      přímo.

2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány
      v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

2.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze
      poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem,
      odeslaným na Úřad městyse Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl,
      k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí
      domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti
      platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou
      komunikaci.

2.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 
      a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3,
      tedy dle aktuálně platného ceníku.

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Městysem Černý Důl, může být pořizován
audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace
a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

     GDPR Městys Černý Důl - ZDE SOUBOR PDF KE STAŽENÍ

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#