Obsah

Informace úřadu městyse
Obecně závazné vyhlášky Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č. 1/2020 - O regulaci používání zábavní pyrotechniky na území MČD: OZV 1-2020 O regulaci pyrotechniky na území MČD

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č. 3/2019 - Užívání veřejného prostranství: OZV 3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- Černý Důl Formulář - Ohlášení užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2016 - Noční klid:
OZV 01/2016 Vyhláška Městyse Černý Důl - Noční klid

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2015 - Odpady:
OZV 01/2015 - Vyhláška Městyse Černý Důl o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2012 - Daň z nemovitosti:
OZV 01/2012 - Vyhláška Daň z nemovitosti Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2021 - Místní poplatek z pobytu:
OZV 1/2021 - Vyhláška o místním poplatku z pobytu
- Černý Důl Formulář - Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
- Černý Důl Formulář - Vyúčtování místního poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.1/2019 - Poplatek ze psů:
OZV 1/2019 - Vyhláška o Místních poplatcích ze psů
- Černý Důl Formulář - Ohlášení Povinnosti poplatků z držení psa

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.2/2005 - Požární řád:
OZV 02/2005 - Vyhláška Požární řád městyse Černý Důl

Obecně závazná vyhláška Černý Důl č.3/2005 - Požární ochrana při akcích:
OZV 03/2005 - Vyhláška Požární ochrana při akcích Černý Důl
OZV 03/2005 - Vyhláška Požarní ochrana při akcích Černý Důl - Příloha

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#