Obsah

Závěrečný účet Městyse ČD 2019

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2019 Staženo: 35x | 26.06.2020

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 51x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 42x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 46x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Inventury závěrečná zpráva Staženo: 45x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 45x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 44x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2019 Staženo: 41x | 27.05.2020

Závěrečný účet Městyse ČD 2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 Staženo: 116x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Zpráva přezkoumání hospodaření Staženo: 112x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 111x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Rozvaha Staženo: 104x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 99x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Příloha Staženo: 109x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 124x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - ZŠ účetní uzávěrka Staženo: 108x | 26.06.2019

Závěrečný účet Městyse ČD 2017

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 160x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Příloha Staženo: 161x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 166x | 13.09.2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2017 - ZŠ účetní uzávěrka Staženo: 177x | 13.09.2018

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#