Obsah

Závěrečný účet Městyse ČD 2020

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2020 Staženo: 4x | 23.06.2021

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 25x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 14x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Závěrečná inventarizační zpráva Staženo: 17x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 13x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 75x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 15x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Příloha 2020 Staženo: 75x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Rozvaha 2020 Staženo: 75x | 12.05.2021

Městys Černý Důl - ZŠ Výkaz zisku a ztráty 2020 Staženo: 67x | 12.05.2021

Závěrečný účet Městyse ČD 2019

Závěrečný účet Městys Černý Důl - rok 2019 Staženo: 64x | 26.06.2020

Městys Černý Důl - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 86x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 74x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 80x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Inventury závěrečná zpráva Staženo: 77x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Rozvaha Staženo: 77x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - Výkaz zisku a ztráty Staženo: 77x | 27.05.2020

Městys Černý Důl - ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2019 Staženo: 74x | 27.05.2020

Závěrečný účet Městyse ČD 2018

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 Staženo: 153x | 26.06.2019

Městys Černý Důl - Závěrečný účet 2018 - Zpráva přezkoumání hospodaření Staženo: 151x | 26.06.2019

Stránka

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#