Obsah

Informace úřadu městyse
Připravované
projekty v městysi Černý Důl

 

projekt Nástupiště zastávek HD
  příloha - Souhrnná technická zpráva
  příloha - Katastrální situační výkres

projekt Chodník mezi ZŠ a MŠ Čistá v Krkonoších
  příloha - Souhrnná technická zpráva
  příloha - Katastrální situační výkres

 

projekt Chodník u č.p. 50 Čistá v Krkonoších
 
 příloha - Technická zpráva
  příloha - Katastrální situace

 

projekt Regenerace hřbitova Černý Důl:
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - dokumentace
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - kompoziční studie
 příloha - projekt "Rekonstrukce hřbitova v Černém Dole" - prespektiva hlohy

projekt Cyklostezka z Lánova do Čisté v Krkonoších:         
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 1
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 2
 příloha - projekt Cyklostezka Lánov / Čistá - Situace 3


 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#