Obsah

Informace úřadu městyse
Zrealizované projekty Černý Důl


projekt 2020 Nákup kolového nakladače:
Nabídka
Faktura

projekt 2020 -„Restaurování obrazu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice, Černý Důl-Fořt."
II. etapa - zpráva 
Propagace

projekt 2019 -„Restaurování obrazu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice, Černý Důl-Fořt."
I. etapa - zpráva
Propagace

projekt 2018 - Nákup dopravního automobilu pro SDH Čistá:
  příloha - Informace k projektu
  příloha - Pozvánka
  příloha - Článek Krkonošský deník 3.11.2018
  příloha - Z předání
  příloha - Z předání
  příloha - Z předání

projekt 2017 - Zateplení budovy Mateřské školy Černý Důl:                        
  příloha - pohled původní stav "Zateplení Mateřské školy v Čisté v Krkonoších"
  příloha - pohled nový stav "Zateplení Mateřské školy v Čisté v Krkonoších"
  příloha - technická zpráva "Zateplení Mateřské školy v Čisté v Krkonoších"
  příloha - Plakát - publicita
  příloha - Foto - původní stav
  příloha - Foto - nový stav

projekt 2017 - Naučná stezka sv. Barbory v Černém Dole (KRNAP):                   
  příloha - projekt "Naučná stezka sv. Barbory" – Projektový dokument'
  přílohy - Informace k projektu, Článek - Krkonošský deník 20.5.2017, Logo,
                  NS Barbora - prospekt A Líc , NS Barbora - prospekt A Rub,
                  Foto - zastavení 1, Foto - zastavení 2 , Foto - zastavení 3 ,
                  Foto - zastavení 4, Foto - zastavení 5 , Foto - zastavení 6,
                  Foto - lávka přes potok

projekt 2016 - Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Čistá:
  přílohy - Městys Černý Důl - Cisternová stříkačka SDHInformace k projektu
                  Pozvánka na předání nové hasičské stříkačky, Fotografie z předání 
                  Článek v Krkonošském deníku 22.12.2016, Článek na Požáry.cz
                  foto z předání cisternové stříkačky SDH Čistá v Krkonoších Publicita

projekt 2016 - dotační program Královehradeckého kraje  16CRG04 
   "Podpora činnosti Turistických Informačních Center 2016"
   
Městys Černý Důl - Podpora činnosti TIC Černý Důl 2016 - popis         (pdf)
    Městys Černý Důl - Podpora činnosti TIC Černý Důl 2016 - foto

projekt 2015 - Vybavení sběrný dvůr v Městysi Černý Důl:                        
   Černý Důl - Vybavení pro separaci a svoz odpadů - Informační leták
   Černý Důl - Vybavení pro separaci a svoz odpadů - Zprava dokončení projektu
   Černý Důl - Vybavení pro separaci a svoz odpadů - foto vybavení

projekt 2015 - Obnova střešní krytiny věže kostela ve Fořtu:
    Fořt - Obnova střešní krytiny věže kostela Fořt - Zpráva vyúčtování
    Fořt - Obnova střešní krytiny věže kostela Fořt - Technická zpráva

projekt 2015dotační program Královehradeckého kraje 15POV02
  "Kom. úprava, vybavení prostranství, místních kominukací, infrastruktura"
    Černý Důl Cvrkalov - Rekonstrukce místní komunikace - info k projektu     (pdf)
    Černý Důl Cvrkalov -
Rekonstrukce místní komunikace - C.2 Situace

projekt 2015 - dotační program Královehradeckého kraje 15CRG04
   "Podpora činnosti turistických informačních center 2015"
   
Městys Černý Důl - Zvýšení úrovně služeb TIC Černý Důl - popis                   (pdf)
    Městys Černý Důl - Zvýšení úrovně služeb TIC Černý Důl - foto

projekt 2015  Sběrný dvůr odpadů pro Městys Černý Důl
   Čistá v Krkonoších - projekt Sběrný dvůr Černý Důl - Informace
   Čistá v Krkonoších - projekt Sběrný dvůr Černý Důl - Pamětní deska
   Čistá v Krkonoších - projekt Sběrný dvůr Černý Důl - foto otevření

projekt 2014 - Dětské hřiště ve Fořtu
projekt 2014 - Zateplení tělocvičny v Čisté v Krkonoších
projekt 2014 - Sadové úpravy okolí kostela sv. Michaela Černý Důl III
projekt 2014 - Protipovodňová opatření pro Městys Černý Důl

projekt 2013 - Sadové úpravy okolí kostela sv. Michaela Černý Důl II
   Černý Důl - projekt Sadové úpravy zahrady u kostela sv. Michala - informace
   Černý Důl - projekt Sadové úpravy zahrady u kostela sv. Michala - tabulka
   Černý Důl - projekt Sadové úpravy zahrady u kostela sv. Michala - studie
   Černý Důl - projekt Sadové úpravy zahrady u kostela sv. Michala - foto 1

projekt 2010 - Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - Informace
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - Pamětní deska
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - Informační tabulka
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - Soutěž
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - foto nový stav
   Černý Důl - projekt "Muzeum Podzemí Krkonoš" - foto interier

projekt 2009 - Rozvoj doprovodné infrasktruktury cestovního ruchu
   Černý Důl - projekt Rozvoj DICR (parkoviště u skiparku) - Informace
   Černý Důl - projekt Rozvoj DICR (parkoviště u skiparku) - Pamětní deska
   Černý Důl - projekt Rozvoj DICR (parkoviště u skiparku) - foto puvodni stav
   Černý Důl - projekt Rozvoj DICR (parkoviště u skiparku) - foto novy stav

projekt 2008 - Rekonstrukce školního hřiště v Čisté v Krkonoších
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - Informace
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - Info tabule
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto puvodni stav
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto novy stav
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto 1
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto 2
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto 3
   Čistá - projekt Rekonstrukce školního hřiště - foto 4

projekt 2005 - Odkanalizování centra obce Černý Důl I. a II. etapa
   Černý Důl - projekt "Odkanalizování centra obce I. etapa" - Informace

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#