Obsah

Informace MŠ
učitelé a petsonál

...výchovně vzdělávací proces v MŠ zabezpečují.

vedoucí učitelka:    paní Eva Šinkorová, která má bohaté zkušenosti z pedagogické praxe

učitelka:                      paní Věra Votočková
                                    
paní Barbora Barátová
                                     paní Petra Hrubá - asistentka pedagoga

ostatní zaměstnanci:  paní Monika Klimešová - vedoucí školní jídelny
                                        paní Věra Balková - kuchařka
                                        paní Pavlína Porkertová - kuchařka, uklizečka MŠ
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#