Obsah

Informace ZŠ
učitelé a petsonál

...výchovně vzdělávací proces v ZŠ zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci.

 

Ředitelka Mgr. Naděžda Bachtíková má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.
Vyučuje český jazyk ve 2. a 3. třídě, ve 4. a 5. třídě vyučuje matematiku.

Vyučuje český jazyk ve 2. a 3. třídě, ve 4. a 5. třídě vyučuje matematiku.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/

1. třídaMgr. Radmila Šubrtová

svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Vyučuje předměty v 1., 2. a prvouku a etickou výchovu ve 3. ročníku.   Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/

1. třída - Mgr. Radmila Šubrtová
svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Vyučuje předměty v 1., 2. a prvouku a etickou výchovu ve 3. ročníku. 

2. třída - Mgr. Eva Václavíčková
svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Vyučuje předměty ve 3., 4., a 5. ročníku.

mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/
mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/
mladý učitel, dodělává si příslušné vzdělání, se specializací AJ. Je zapojen do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Více zde: https://zscernydul.webnode.cz/zakladni-skola/zamestnanci-skoly/

Vychovatelka Eva Vlčková má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.

Provozní zaměstnanci

V ZŠ se stará o úklid pí. Magdalena Papoušková, pí. Šárka Svobodová,
školník Tomáš Bachtík.
Vedoucí školního stravování je pí. Monika Klimešová.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#