Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

informace úřadu
Úhrady na účet Městyse Černý Důl

...čísla účtů a variabilní symboly pro platby ve prospěch Městyse Černý Důl.

 

účet Městyse Černý Důl vedený u Komerční banky v Trutnově

Úhrada Poplatky za psa:                            běžná splatnost:         1x ročně do 31.3.
              na účet č.:   3624601/0100          var. symbol:  1341  +  číslo popisné

Úhrada Poplatek z pobytu:                          
              na účet č.:   3624601/0100          var. symbol:  1342  +  číslo popisné

Úhrada Poplatek za komunální odpad:
             na účet č.:   3624601/0100      var. symbol:  1340 + 1 (Černý Důl), 2 (Čistá v Krkonoších), 3 (Fořt) + číslo popisné nemovitosti.
Do podpisu platby, prosíme uvést jméno plátce!

Úhrada Poplatek za veřejné prostranství:
               na účet č.:   3624601/0100      var. symbol:  1343 + číslo popisné.


účet Městyse Černý Důl vedený u České spořitelny ve Vrchlabí

Úhrada Tříděný odpad podnikatelé:        běžná splatnost:            ročně do 28.2.
              na účet č.:  1301769379/0800      var.symbol:  377360  +  číslo popisné
Úhrada Nájemné pozemky:                        běžná splatnost:         ročně dle smlouvy
              na účet č.:  1301769379/0800      var. symbol:  377340 +  jméno/název
Úhrada Nájemné byty:                                 běžná splatnost:       měsíčně do 20tého
              na účet č.:  1301769379/0800       var. symbol:  377310 +  číslo popisné

Ceník služeb poskytovaných Úřadem městyse Černý Důl:
             viz. přiložený dokument:   Ceník služeb a zboží Městyse Černý Důl

 

Informace a dotazy k úhradám na Úřad městyse Černý Důl:

             Bc. Alena Hančová - účetní městyse Černý Důl
             tel.:  499 429 619, e mail: eko@cernydul.cz

 

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#