Černý Důl - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední Deska Černý Důl - Oznámení vlastníkům objektů v k.ú. Černý Důl a Čistá v Krkonoších, které nejsou napojeny na veřejný kanalizační řád

Oznámení vlastníkům objektů v k.ú. Černý Důl a Čistá v Krkonoších, které nejsou napojeny na veřejný kanalizační řád

Vážení občané,

rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že Městys Černý Důl (v součinnosti s Vodárenskou společností Lánov a Vodoprávním úřadem Vrchlabí) provádí kontroly nakládání s odpadními vodami z objektů, které nejsou napojeny na veřejný kanalizační řad Městyse Černý Důl – tj. objektů, kdy doposud dochází k likvidaci odpadních vod bez povolení, nebo prostřednictvím jímky (žumpy), nebo domovní čistírny odpadních vod.

Vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, bude správním rozhodnutím uložena povinnost se připojit na veřejný kanalizační řad Městyse Černý Důl (v případech, kdy je to technicky možné), a to bez ohledu na existenci řádně povolené stavby (žumpy, domovní ČOV), jejichž prostřednictvím dosud k likvidaci odpadních vod docházelo.

Současně nebude vodoprávní úřad prodlužovat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo vydávat nová povolení tam, kde je možnost napojení na veřejnou kanalizaci.   

Městys Černý Důl dosud ponechával připojování objektů na veřejný kanalizační řad na základě aktu dobrovolnosti, nicméně nyní budou zahajována správní řízení s vlastníky dosud nenapojených staveb.

Předem děkujeme za spolupráci.

Městys Černý Důl

 

Datum sejmutí: 1. 6. 2024 Zodpovídá: Pavla Mihalová