Obsah

Informační Centrum Černý Důl
poskytované služby veřejnosti

      IC logo

- informace v rámci turistického ruchu a vyžití
- distribuce informačních a propagačních materiálů
- zajištění provozu a rozvoje Muzea podzemí Krkonoš
- aktualizace informací na webových stránkách Městyse Černý Důl

IC - interierIC - expozice
- Czech Point, ověřování listin a podpisů
- kopírování listin
- informační servis obyvatelům a podnikatelům Černého Dolu
- zajišťování administrace úřední desky a vývěsek Městyse Černý Důl
- distribuce a prodej v rámci svozu komunálního odpadů
- prodej turistického materiálu, suvenýrů apod.

- provoz knihovny

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#