Černý Důl - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední Deska Černý Důl - ÚMČD - výzva uživatelům hrobových míst

Městys Černý Důl, jako provozovatel veřejného pohřebiště, informuje nájemce hrobových a urnových míst, že tato místa lze užívat pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového (či urnového) místa.

Pokud nemáte uzavřenou nájemní smlouvu, žádáme Vás o kontaktování odborné referentky ÚM, která má agendu hrobů na starosti, aby došlo k jejímu uzavření.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že lhůta zveřejnění tohoto oznámení počíná běžet 16.11.2023.

Nebude-li smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 3 let od uvedeného dne, dosavadní právo zanikne a na hrobové místo včetně příslušenství bude uplatněn režim opuštěnosti majetku.

Výzva uživatelům hrobových míst (917.53 kB)

 

Datum sejmutí: 16. 12. 2024 Zodpovídá: Lucie Pieschelová