Černý Důl - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Počátkem jara 2021 se skupina podnikatelů z Černého Dolu, Fořtu a Čisté v Krkonoších dohodla na společné iniciativě a založila Spolek pro Černý Důl, Čistou a Fořt.

Cílem spolku je podílet se na zlepšení podmínek pro žití a podnikání v našem městysi.

Spolek by se rád aktivně podílel na rozvoji Černého Dolu, nejen v oblasti turistického ruchu (např. zatraktivnit Černý Důl pro turisty díky novým stezkám či obnově stávajících), ale i podílením se na projektech, které zlepší kvalitu života u nás pro stávající obyvatele (např. akce Čisté Krkonoše, spolupodílením i finančně na vybudování chodníku / pěšníku z Černého Dolu do Čisté a další).

Formálně byl spolek založen koncem června 2021, předsedou byl zvolen pan Petr Čermák z Fořtu a 4 další členové výboru – Hana Tschoche, Věra Donovalová z Černého Dolu a pan Jan Mikš a David Richtr z Čisté.

Počátkem září bude svolána schůze spolku, kde se bude diskutovat nad možnými projekty a zlepšeními.

Všichni členové platí roční fixní poplatek, z kterého budou financovány aktivity a projekty spolku.

Pokud byste se rádi stali členy, prosím napište na email: vera.donovalova@seznam.cz  

Akce pořádané spolkem
Rok 2021

Čisté Krkonoše

Přidejte se k nám a pomozte s úklidem našich krásných hor.
Vycházka spojená s očistou Černého Dolu a okolí.
Termín: sobota 22. května 2021 ve 13:00 hodin na náměstí v Černém Dole.

akce