Černý Důl - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zprávy ⁄ Novinky - Oznámení občanům - Rekonstrukce vodovodu

O Z N Á M E N Í
o zahájení stavebních prací na stavbě „Zkapacitnění vodovodu Černý Důl – Čistá v Krkonoších“

 

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebních prací na stavbě „Zkapacitnění vodovodu Černý Důl – Čistá v Krkonoších“

 

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že počátkem měsíce září 2023 budou zahájeny stavební práce na stavbě „Zkapacitnění vodovodu Černý Důl – Čistá v Krkonoších“ 1. – 3. etapa.

Předpokládaný termín ukončení prací je prosinec 2024.

Předmětem stavby je položení nového potrubí vodovodního řadu, které povede stávající trasou starého řadu. Současně s pokládkou potrubí budou provedeny výměny napojení vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí na veřejné části přípojek vody.

Stavba bude prováděna v následujících etapách v části obce Čistá v Krkonoších:

  1. Etapa: realizace v 09/2023–12/2023 v trase od BD Menčík Lofty čp.5 k penzionu Gendorf čp. 15 (cca 327 m)
  2. Etapa: realizace v 01/2024–12/2024 v trase od penzionu Gendorf čp. 15 směrem k hasičárně a cestou kolem čp. 133 k regulační stanici (cca 441 m)
  3. Etapa: realizace v 01/2024–12/2024 v trase od hasičárny čp. 112 k tělocvičně čp. 173

Rozsah výstavby je vyznačen na přiložené mapce celková situace zde. (1.9 MB)

Před zahájením protlaků nebo pokládky potrubí bude realizován provizorní rozvod vody v celém rozsahu I.  etapy s dotažením všech vodovodních přípojek až k nemovitosti.  Bude upřednostněno propojení s venkovní hadicí u vodoměru, tam kde není možné se k vodoměru dostat (sklepním okýnkem...) bude vodoměr demontován a provizorně přemístěn např. na přívod ze zahrady na zahradní kohoutek. Po skončení prací budou všechny vodoměry přeplombovány.

Při odpojení starých rozvodů vody a přepojení na provizorní „pozemní“ vedení bude potřeba odstávka vody, která je s provozovatelem naplánována počátkem 09/2023.

Pro komunikaci s majiteli nemovitostí ohledně přepojování nemovitosti na provizorní rozvod vody prosíme o zaslání telefonního čísla ve formátu JMÉNO MAJITELE Č.P. TELEFONNÍ ČÍSLO na stavbyvedoucího: p. Petra Zierise, tel. 604 209 293.

V případě zjištění, že stávající vodovodní přípojka je v nevyhovujícím stavu (starý materiál – např. olovo, ocel), bude doporučeno, aby si majitel nemovitosti provedl od hranice svého pozemku vlastními silami výměnu vodovodní přípojky až do domu (pokud existuje, tak k vodoměru).

Při rekonstrukci vodovodu se uvažuje na základě schváleného DIO s omezením dopravy na silnici II/297 a místních a účelových komunikacích, které budou dotčeny stavbou. Při realizaci stavby bude omezena doprava vždy v tom daném úseku, kde budou probíhat práce.

V průběhu výstavby vodovodu se nevyhneme uzavření výjezdů vozidel z vjezdů, které přiléhají k dotčeným plochám. Zajistěte si, prosím, parkování vozidel mimo dotčené vjezdy. Zaměstnanci stavební firmy vás budou o těchto komplikacích v průběhu výstavby s předstihem informovat.

Před zahájením stavby proběhne vytyčení stávajících podzemních sítí. Pokud v zelených plochách, místních nebo účelových komunikacích či silnici vedou sítě ve Vašem vlastnictví např. odpady nebo el. přípojky atd. informujte prosím stavbyvedoucího – kontakt níže.

Na zahájení jednotlivých etap a postup prací se můžete informovat u stavbyvedoucího p. p. Petra Zierise, tel. 604 209 293.

 

Kontaktní údaje:

Investor: Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl

Zástupce městyse: Alena Purmová, tel. 724 180 080

Dodavatel: Společnost Z&D stavby s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov

Stavbyvedoucí: Z&D stavby s.r.o., p. Petr Zieris, tel. 604 209 293.

Provozovatel vodovodu: Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o., Prostřední Lánov 391, 543 41 Lánov.

Zástupce provozovatele vodovodu pro tuto stavbu: Materna Jiří: tel. 605 265 094, případně 499 522 331, vodalanov@vodalanov.cz

 

V průběhu stavby nastanou neplánované odstávky dodávky pitné vody. Jedná se např. o poškození vodovodního řadu při provádění zemních prací, propojování provizorního vodovodu apod. Jedná se o neplánované odstávky, které nebudou předem nahlašovány a jejich trvání bude vždy minimalizováno. Plánované delší odstávky budou včas oznámeny.

 

Omezení dodávky pitné vody v případě neplánované odstávky bude vždy pouze od hranice Černý Důl – Čistá v Krkonoších včetně Fořtu!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tímto se omlouváme všem obyvatelům městyse Černý Důl, vozidlům zásobování, služeb, dopravcům, kurýrům, doručovatelům pošty i všem návštěvníkům za ztížené podmínky během stavebních prací, děkujeme všem občanům dotčeným stavbou za pochopení, toleranci a trpělivost, protože položení nového vodovodního potrubí zlepší stav zásobování pitnou vodou.

 

Alena Purmová

starostka

 

Přílohy

zde.pdf

zde.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,9 MB
Datum vložení: 14. 8. 2023 12:03
Datum poslední aktualizace: 14. 8. 2023 12:47