Černý Důl - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné Informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městys Černý Důl

Městys Černý Důl vznikl podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Městys Černý Důl 48
543 44 Černý Důl
Městys Černý Důl - Hlavní účetní: +420 499 429 619
Městys Černý Důl - Podatelna: +420 499 429 618
Městys Černý Důl - Starosta: +420 499 435 276
Městys Černý Důl - Tajemnice: +420 499 629 350
Městys Černý Důl - Odborný referent úřadu: +420 499 435 164
Městys Černý Důl - Hlavní účetní: eko@cernydul.cz
Městys Černý Důl - Referent úřadu: podatelna@cernydul.cz
Městys Černý Důl - Starosta: starosta@cernydul.cz
Městys Černý Důl - Úřad: uradmestyse@cernydul.cz
Městys Černý Důl - Tajemnice: tajemnice@cernydul.cz
Městys Černý Důl: www.cernydul.cz
Městys Černý Důl: piube4y
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Černý Důl 48
  543 44 Černý Důl
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Černý Důl 48
  543 44 Černý Důl
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0012:30 – 16:30
  středa8:00 – 12:0012:30 – 16:30
  pátek8:00 – 12:0012:30 – 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Městys Černý Důl - Hlavní účetní: +420 499 429 619
  Městys Černý Důl - Podatelna: +420 499 429 618
  Městys Černý Důl - Starosta: +420 499 435 276
  Městys Černý Důl - Tajemnice: +420 499 629 350
  Městys Černý Důl - Odborný referent úřadu: +420 499 435 164
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  Městys Černý Důl: www.cernydul.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  e - Podatelna pro Městys Černý Důl na e mail:  podatelna@cernydul.cz

 • 4.8 Datová schránka

  Městys Černý Důl: piube4y
bankovní účet Městyse Černý Důl: 3624601/0100 (Komerční banka, a.s.)
00277720
DIČ: CZ00277720

Žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně:              v kanceláři na Úřadu městyse Černý Důl
 • písemně:         osobně v kanceláři úřadu městyse nebo poštou na adresu:
                             Úřad městyse Černý Důl, 543 44 Černý Důl 48
 • e-mailem:        uradmestyse@cernydul.cz
 • elektronickypodatelna@cernydul.cz
 • telefonicky:    +420 499 435 164  v úředních hodinách Úřadu městyse Černý Důl
pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
     
středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
     
pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 13:00

   Lhůty a termíny při poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.
   ...tuto informaci naleznete zde v přiloženém souboru
   Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
dle zák. 106/1999 Sb.
   ...tuto informaci naleznete zde v přiloženém souboru

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled právních předpisů, dle nichž úřad městyse rozhoduje, naleznete zde v příloze
  Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Černý Důl naleznete zde v souborech

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Městys Černý Důl vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy, vnitřní předpisy (instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Úřední deska Městyse Černý Důl

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií, technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  Zasebník úhrad Městyse Černý Důl za poskytování informací naleznete zde v příloze pdf

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy Městyse Černý Důl dle §14 a zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde v příloze.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Městys Černý Důl poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2023

výroční zpráva - zák. č. 106-99 Sb za r. 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,23 kB
Staženo: 2×

Městys Cerný Důl - Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva za r. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,33 kB
Staženo: 104×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,09 kB
Staženo: 183×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2020

výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 215,74 kB
Staženo: 411×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2019

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,16 kB
Staženo: 518×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2018

výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,67 kB
Staženo: 627×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva za rok 2017.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 466,06 kB
Staženo: 752×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2016

výroční zpráva Čd 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,05 kB
Staženo: 858×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2015

cd_výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,79 kB
Staženo: 965×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2014

umcd_vyrocnizpravaposkytovaniinformaci_2014.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 134,8 kB
Staženo: 1,021×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2013

vyrocni-zprava-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,65 kB
Staženo: 1,290×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2012

vyrocni-zprava-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,54 kB
Staženo: 1,075×

Městys Černý Důl - Výroční zpráva 2011

vyrocni-zprava-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,46 kB
Staženo: 1,174×

2024

Poskytnutí informace dle zák. č. 106 ve věci územního plánu MČD Typ: PDF dokument, Velikost: 1.44 MB

2023

Usnesení o postoupení žádosti dle zák. č. 106.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.15 MB

2022

Poskytnutí informace dle zák. č. 106 ve věci zápisů RM Typ: PDF dokument, Velikost: 310.94 kB

Sdělení o odložení žádosti Typ: PDF dokument, Velikost: 308.05 kB

2021

Poskytnutí informace dle zák. č. 106 Typ: PDF dokument, Velikost: 286.5 kB

Sdělení o odložení žádosti Typ: PDF dokument, Velikost: 341.72 kB

 

 

MČD - Zveřejnení informace z 06092017
Další informace - Organizace a organizační jednotky zřízené městysem Černý Důl:
Základní školaMateřská škola Černý Důl
, Sbor Dobrovolných Hasičů Čistá v Krkonoších, Místní knihovna Černý Důl, Sběrný dvůr pro Městys Černý Důl, Infocentrum Černý Důl a Muzeum Podzemí Krkonoš

ČD Formulář - Žádost reklama MK

žádost reklama.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 827×

ČD Formulář - Žádost zahrádka restaurace MK

žádost rest. zahrádky.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 49,35 kB
Staženo: 811×

ČD Formulář - Žádost sjezd MK

Žádost sjezd.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 797×

ČD Formulář - Žádost zvl. užívání silnice MK

mcd_Žádost zvl. už. mk.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB
Staženo: 832×

ČD Formulář - Žádost zvl. už. silnice Ing. sítě MK

mcd_Žádost zvl. už. mk inž. sítě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Staženo: 903×

ČD Formulář - Žádost silnice sjezd MK

mcd_Žádost sjezd.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 867×

ČD Formulář - Vyučtování místního poplatku z pobytu od 01.07.2023

vyúčtování poplatku z pobytu od 1.7.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,99 kB
Staženo: 66×

ČD Formulář - Ohlášení veřejné prostranství

ohlášení užívání veřejného prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,01 kB
Staženo: 1,106×

ČD Formulář - Ohlášení držení psa

ohlášení držení psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,28 kB
Staženo: 1,184×

ČD Formulář - Ohlášení kácení dřevin

cernydul_formularoznamenikacenidvrevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79 kB
Staženo: 1,052×

ČD Formulář - Žádost Kácení dřevin

cernydul_formularzadostkacenidvrevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,39 kB
Staženo: 1,048×

ČD Formulář - Objednávka služeb (zimní údržba)

mcd_formularobjednavkasluzeb_2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 621 kB
Staženo: 939×

KRNAP Formulář - Žádost o povolení k vjezdu

krnap_formularzadostvjezd_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,63 kB
Staženo: 1,151×

KRNAP Formulář - Žádost kácení dřeviny

krnap_formularzadostipovolenikaceni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,37 kB
Staženo: 1,201×

ČD Zásady - dotace dary

Zásady - dotace dary.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,04 kB
Staženo: 874×

ČD Dotace - závěrečná zpráva

1-1 dotace - závěrečná zpráva.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 103,5 kB
Staženo: 754×

ČD Formulář - Dotace

1 dotace - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 111,5 kB
Staženo: 704×

ČD Formulář - Dary neziskové organizace 1

Dary neziskovky - formulář 1.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Staženo: 697×

ČD Formulář - Dary neziskové organizace 2

Dary neziskovky - formulář 2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB
Staženo: 557×

ČD Formulář - Dary pastelkovné

2-2 dary pastelkovné - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89,5 kB
Staženo: 759×

ČD Formulář - Dar na náklady spojené s posledním rozloučením

2-2 dary zesnulí - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Staženo: 703×

Co když orgán správy nevyhoví žádosti o poskytnutí informací?
...Odvolání a stížnost při nepodání informací naleznete zde