Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MČD
Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je Městys Černý Důl, IČ: 00277720, se sídlem Černý Důl, 48, 543 44 Černý Důl, zastoupen starostou městyse
.

Nájemné za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti (Černý Důl / Fořt) je možné hradit na ÚM městyse Černý Důl v době úředních hodin. Platba bude umožněna pouze na základě přechozího uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti městyse Černý Důl. Povinnost uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa je dána §25 odst. 1 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a Řádem veřejného pohřebiště MČD.

Ceník pohřebiště Černý Důl/Fořt

Řád veřejného pohřebiště Černý Důl/Fořt

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#