Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

Odpady

Změna systému a změna platby za komunální odpad v roce 2022

Změny zákonů o odpadech a místních poplatcích se promítají do administrace a platby za svoz komunálního odpadu. Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled, co změna legislativy obnáší a co je nutné udělat, abyste se správně a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku.

Co se mění a co je nutné udělat

 • Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za svoz odpadu faktury.
 • Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Úřad městyse Černý Důl. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.
 • Ohlašovací povinnost je nutné splnit nejpozději do 31.10.2021. Plátce obdrží zcela nové platební údaje, tj. číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol. Plátci, kteří neprovedou ohlášení do stanoveného termínu, budou Úřadem městyse vyzváni.
 • Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
 • Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadové nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten.
 • Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,50 Kč. Poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za nemovitost, která neužívá odpadovou nádobu.
 • Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát 14 dní, zaplatí 780 korun za pololetí.
 • Poplatek je splatný jednou ročně a sice za období od 1.7. do 31.12. předcházejícího roku a od 1.1. do 30.6. stávajícího roku, s termínem splatnosti 15.7.

  Všem poplatníkům bude s předstihem zaslán platební výměr s údaji o platbě.

 • Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům během měsíců ledna a února.
 • Ohlášení.doc (62.5 kB)
 • Ceník pro rok 2022 (10.54 kB)
 • Ceník pro rok 2023 (10.51 kB)

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností).

Žádný podnikatel by neměl „parazitovat“ na systému městyse a ukládat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany městyse (barevné nádoby na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběrný dvůr apod.) bez smluvního vztahu s městysem.

Případů, kdy obyvatelé městyse doplácejí na podnikatele, kteří smlouvy uzavřeny nemají, přibývá.
Aby jich bylo co nejméně, budeme od ledna 2022 provádět namátkové kontroly na dodržování povinností vyplývající ze zákona o odpadech (zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech).

Proto by mělo být v zájmu každého takového subjektu uvést odpadové hospodářství do souladu se zákonem. Za porušení zákona o odpadech hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Sběrný dvůr ceník od r. 2022
Platnost ceníku je od 1.1.2022 - ceník SD 2022 (13.19 kB)
Sběrný dvůr ceník rok 2023 - ceník SD 2023 (13.16 kB)
 

Ceník úhrad za TŘÍDĚNÝ ODPAD r. 2022 podnikatelé
Více informací v příloze: Ceník úhrad za TO podnikatelé
Ceník úhrad za TŘÍDĚNÝ ODPAD r. 2023 podnikatelé
Více informací v příloze: Ceník úhrad za TO podnikatelé


Termíny svozu komunálního odpadu z domácností pro rok 2023
Více informací v příloze: Termíny svozu SKO 2023 

 

Městys

REALIZACE PROJEKTU

kanalizace odkaz

CHCI ZASÍLAT INFO

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
2
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 1 2 3
1
4 5

navštěvníků www

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů