Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

Odpady

Tříděný odpad / podnikatelské subjekty / navýšení ceny služeb od 01.01.2024

(platí pouze pro zasmluvněné subjekty)

Zastupitelstvo městyse Černý Důl schválilo, na svém 05. zasedání dne 17.04.2023, navýšení ceny služeb pro právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městysem a mohou komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) v souladu s OZV č. 2/2021 (tříděný odpad) předávat do nádob ve sběrných stanovištích městyse.

Výše úhrady s účinností od 01.01.2024:

 • ubytovací provozovna – 95 Kč lůžko / rok
 • stravovací provozovna (restaurace, bary, bufety, kiosky) – 95 Kč místo k posezení / rok
 • ostatní (prodejny, novinové stánky...) – 600 Kč / rok.

Změna systému a změna platby za komunální odpad v roce 2022

Změny zákonů o odpadech a místních poplatcích se promítají do administrace a platby za svoz komunálního odpadu. Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled, co změna legislativy obnáší a co je nutné udělat, abyste se správně a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku.

Co se mění a co je nutné udělat

 • Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za svoz odpadu faktury.
 • Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Úřad městyse Černý Důl. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.
 • Ohlašovací povinnost je nutné splnit nejpozději do 31.10.2021. Plátce obdrží zcela nové platební údaje, tj. číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol. Plátci, kteří neprovedou ohlášení do stanoveného termínu, budou Úřadem městyse vyzváni.
 • Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
 • Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadové nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten.
 • Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,50 Kč. Poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za nemovitost, která neužívá odpadovou nádobu.
 • Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát 14 dní, zaplatí 780 korun za pololetí.
 • Poplatek je splatný jednou ročně a sice za období od 1.7. do 31.12. předcházejícího roku a od 1.1. do 30.6. stávajícího roku, s termínem splatnosti 15.7.

  Všem poplatníkům bude s předstihem zaslán platební výměr s údaji o platbě.

 • Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům během měsíců ledna a února.
 • Ohlášení.doc (62.5 kB)
 • Ceník pro rok 2023 (10.51 kB)

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností např. TRANSPORT Trutnov s.r.o.).

Žádný podnikatel by neměl „parazitovat“ na systému městyse a ukládat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany městyse (barevné nádoby na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběrný dvůr apod.).

Případů, kdy obyvatelé městyse doplácejí na podnikatele, kteří smlouvy uzavřeny nemají, přibývá.
Aby jich bylo co nejméně, budeme od ledna 2022 provádět namátkové kontroly na dodržování povinností vyplývající ze zákona o odpadech (zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech).

Proto by mělo být v zájmu každého takového subjektu uvést odpadové hospodářství do souladu se zákonem. Za porušení zákona o odpadech hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.


Sběrný dvůr ceník  - ceník SD 2023 (13.16 kB)

Termíny svozu komunálního odpadu z domácností pro rok 2023
Více informací v příloze: Termíny svozu SKO 2023 

 

Městys

REALIZACE PROJEKTU

kanalizace odkaz

CHCI ZASÍLAT INFO

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

navštěvníků www

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů