Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

GDPR

Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl, IČO: 00277720, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  • Pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů.
  • Na základě souhlasu.
  • Na základě oprávněného zájmu správce.

2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO),
byl pro naši organizaci jmenován Bc. Adam Ondrášek,
email: on-poradenstvi@email.cz, tel: +420 736 282 323

2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

  • a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
  • b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

2.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Úřad městyse Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

2.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13  a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Městysem Černý Důl, může být pořizován
audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace
a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

Občan

REALIZACE PROJEKTU

kanalizace odkaz

CHCI ZASÍLAT INFO

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

navštěvníků www

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů