Menu
Městys Černý Důl
Městys  Černý DůlČerný Důl / Čistá v Krkonoších / Fořt

Nabídka volného pracovního místa - mzdový/mzdová účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - mzdový/mzdová účetní - Hostinné

 

Č. j.: MUHOS-3699/2024/TAJ/Če

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městský úřad Hostinné

zastoupený tajemnicí městského úřadu

vyhlašuje dne 26.06.2024 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

 

„mzdový/mzdová účetní“

 

 

Pracovní náplň:

 • kompletní zpracování mezd
 • zpracování podkladů souvisejících se mzdovou agendou a provádění srážek ze mzdy dle platné legislativy
 • zodpovědnost za vedení mzdové agendy
 • zpracování ELDP, roční zúčtování daní z příjmů
 • tvorba analýz a reportů
 • komunikace s OSSZ, ÚP, ZP atd.
 • sledování legislativních změn souvisejících se mzdovou tématikou
 • zpracování cestovních příkazů
 • vedení pokladny
 • vedení personální agendy

 

Pracovní poměr:                     na dobu neurčitou

 

Místo výkonu práce:              Hostinné

 

Platová třída:                          9. – 10. (podle započitatelné praxe od 21.710 Kč do 34.370 Kč)

                                               a osobní ohodnocení po uplynutí 2 měsíců

 

Možný nástup:                        od 01.08.2024 nebo dle dohody

 

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost.

 

Požadavky:               

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomický směr výhodou)
 • znalost zákoníku práce a souvisejících předpisů
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel)
 • samostatnost, proaktivní přístup a dobré komunikační schopnosti
 • důslednost, schopnost dodržovat termíny, diskrétnost

 

 

Výhodou:

 • zkušenost se zpracováním mezd
 • praxe na obecním úřadě
 • orientace v účetnictví obcí
 • radost z práce s lidmi

 

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 2. výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad),
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. souhlas s nakládáním s osobními údaji.

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty je možno podat nejpozději do 12.07.2024 do 11:00 h, a to:

 • písemně na adresu: Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
 • osobně na podatelnu MÚ na stejné adrese
 • elektronicky do DS města Hostinné dgsbd5f

 

Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – mzdový/mzdová účetní“.

 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.

 

Bližší informace poskytne vedoucí odboru rozpočtu a financování Ing. Štěpánka Musilová, a to na tel. 603 924 639 nebo e-mailu financni.vedouci@muhostinne.cz.

 

Upozornění: Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po skončení výběrového řízení skartovány.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Hostinném 26.06.2024

 

 

Ing. Jana Čechová v. r.

tajemnice městského úřadu

Datum vložení: 28. 6. 2024 8:15
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2024 8:22

Občan

CHCI ZASÍLAT INFO

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

navštěvníků www

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů